The PDR logo

NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae cymaint i’w drafod, felly dyma ddetholiad isod o newyddion ac argraffiadau rydym ni wedi’u nodi. Os hoffech chi wybod mwy mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mai 15. 2023
Meh 06. 2023

Cynllunio'r dyfodol: Archwiliad o rôl dylunio mewn datblygiad technegol

Mai 25. 2023

Yn Cyflwyno Llyfrgell Lliwiau, Deunyddiau a Gorffeniad PDR

Mai 24. 2023

PDR yn ennill Gwobr Arloesi yr Almaen 2023 am Cercle

Mai 10. 2023

We are attending the upcoming 2023 IFSEC International event

Ebr 25. 2023

Dewch i gwrdd â’n Intern Dylunio newydd, Olivia Goonatillake

Maw 31. 2023

Dylunio ar gyfer Democratiaeth: Cam tuag at newid systemig

Maw 29. 2023

Cyd-ddylunio technoleg gynorthwyol: cefnogi lles a lleihau gwastraff

Maw 28. 2023

PDR a Media Cymru: Meithrin arferion arloesol yn y diwydiannau creadigol

Maw 16. 2023

Dewch i gwrdd â'n Ymchwilydd Defnyddwyr Dylunydd newydd, Siena DeBartolo

Maw 14. 2023

Rydym yn mynychu'r digwyddiad Naidex 2023 sydd ar ddod

Maw 02. 2023

Mae adroddiadau terfynol Clwstwr yn arddangos arbenigedd PDR mewn meithrin arloesedd creadigol

Chw 28. 2023

Dylunio gyda’r blaned mewn cof: Sut y gall gweithio ar gysyniadau mewn PDR drosi’n ddylunio dyfodol mwy cynaliadwy

Chw 23. 2023

Cwrdd â William Dauncey, Dylunydd Cynnyrch a Chydymaith KTP

Chw 20. 2023

Archwilio'r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth rhwng PDR a V-Trak

Chw 17. 2023

Ambiente a Sioe Gwobrau Dylunio'r Almaen 2023

Chw 08. 2023

Galwad Agored am Arian Sbarduno gan Media Cymru wedi cael ei lansio

Chw 07. 2023

Dewch i gwrdd â'n Intern Dylunio newydd, David Balaam

Chw 01. 2023

Archwilio Ar Stepen Eich Drws

Ion 31. 2023

PDR yn ennill 4 o Wobrau Good Design

Ion 27. 2023

Cwrdd â'n Dylunydd sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr newydd, Afaf Ali

Ion 26. 2023

Byw ar Fin Dibyn Ymchwil Dylunio – Yr Athro Andrew Walters

Ion 25. 2023

Ambiente 2023: Welwn ni chi yno!

Ion 23. 2023

Crynodeb o Valencia fel Prifddinas Dylunio'r Byd 2022

Ion 20. 2023

Cwrdd â'n Arbenigwr Arloesedd Dylunio newydd, Oliver Evans

Ion 12. 2023

Dewch i gwrdd â'n Hymgynghorydd Datblygu Busnes newydd, Michelle Letherby

Ion 05. 2023

Dewch i gwrdd â'n Hymchwilydd Dylunio Ôl-ddoethurol newydd, Dr Safia Suhaimi

Ion 03. 2023

Ymchwil PDR yn 2022: Blwyddyn mewn Adolygiad

Rhag 21. 2022

Ymgynghoriaeth PDR yn 2022: Blwyddyn mewn Adolygiad

Rhag 19. 2022

Aros yn Berthnasol fel Dylunydd Cynnyrch

Rhag 15. 2022

Cyflwyno ein cysyniad buddugol Gwobr Dylunio Almaeneg Aur Cercle, chwyldro mewn dylunio cynaliadwy

Rhag 13. 2022

Ein crynodeb o Ffair Fasnach MEDICA 2022

Tach 17. 2022

PDR yn derbyn cydnabyddiaeth ‘ymchwil sy’n arwain y byd’ gan y FfRhY

Tach 10. 2022

Dylunio ar gyfer Democratiaeth yn Fforwm Dylunio BEDA

Tach 08. 2022

Dewch i ddal i fyny gyda ni ym MEDICA 2022

Tach 04. 2022

Media Cymru’n derbyn Ceisiadau am YDacA wedi’u hariannu

Hyd 28. 2022

Realiti Meta a Ffisegol, a Deunyddiau Arloesol yng Ngŵyl Ddylunio Llundain

Hyd 21. 2022

Dewch i gwrdd â'n Peiriannydd Dylunio Cynnyrch newydd, Ryan Jones

Hyd 04. 2022

Dyma ein Ymgynghorydd Dylunio newydd, Will Pargeter

Medi 28. 2022

PDR yn cipio Gwobr Red Dot Design Concept ar gyfer 2022!

Medi 27. 2022

PDR yn ennill Arian yn IDEA 2022 ar gyfer Masg Wyneb Umiko

Medi 22. 2022

Lansio cwrs newydd i Arbenigwyr Meddygol gan Academi SPD

Awst 16. 2022

Atgofion o Wythnos Ddylunio Milan: Y Fuorisalone 2022

Awst 03. 2022

Cefnogi arloesi yn y diwydiannau creadigol gyda Clwstwr

Gor 28. 2022

Heriau dylunio mewn byd sy'n fwy ymwybodol o'r amgylchedd

Gor 13. 2022

Ein dull o wella materion sy'n ymwneud â dylunio UI a etifeddwyd

Meh 27. 2022

Hyfforddiant tŷ gwydr: Sut rydyn ni’n helpu Clwstwr Dylunio Valletta i ymgysylltu â chymunedau newydd

Mai 05. 2022

Cwrdd â'n Hymchwilydd Cynorthwyol Dylunio Sy'n Canolbwyntio ar Bobl, Dr Sally Cloke

Ebr 29. 2022

Cofleidio ein Gwahaniaethau: Dylunio ar gyfer Gofal Iechyd ac Addasu - Yr Athro Dominic Eggbeer

Ebr 27. 2022

Archwilio'r heriau sy'n wynebu diwydiannau creadigol Caerdydd

Ebr 20. 2022

PDR yn cipio 3 Gwobr Dylunio iF ar gyfer 2022!

Ebr 06. 2022

Teithio gyda PDR: I San Francisco a thu hwnt

Maw 10. 2022

Dewch i gwrdd â’n Uwch Ddylunydd sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr newydd, Hefin Jones

Chw 24. 2022

Jarred Evans PDR ar ddod yn un o feirniaid Gwobrau Dylunio iF

Chw 22. 2022

Blwyddyn o Ymchwil yn PDR

Chw 10. 2022

Swyddi newydd, digwyddiadau a datblygiadau cyffrous: 6 mis yn ddiweddarach ar gyfer media.cymru

Ion 25. 2022

Sut wyddom ni fod dylunio’n cael effaith?

Ion 20. 2022

Pam ddylai llywodraethau lleol fod yn defnyddio dylunio i greu polisïau?

Ion 17. 2022

Pam fod UCD yn bwysig er mwyn datblygu effaith gymdeithasol?

Ion 10. 2022

Buddugoliaeth Driphlyg i PDR yn y Gwobrau Good Design® 2021

Rhag 17. 2021

PDR yn 2021: Adolygiad o’r Flwyddyn

Rhag 01. 2021

Dewch i gwrdd â Catriona, ein Dylunydd sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr diweddaraf

Tach 09. 2021

Pam y dylai llywodraethau fuddsoddi mewn ymyriadau cymorth dylunio ar gyfer busnesau bach a chanolig

Tach 05. 2021

Sut gall y diwydiannau creadigol fabwysiadu dylunio cynaliadwy?

Hyd 26. 2021

Sut rydym yn datblygu arloesedd yn y Diwydiant Gwyddorau Bywyd

Hyd 21. 2021

PDR yn ennill Gwobr Red Dot Concept yn y categori Cynaliadwyedd ar gyfer Shield

Hyd 15. 2021

Sut mae dylunio gwasanaethau da yn y GIG yn datblygu gwasanaethau fydd yn newid y byd

Hyd 12. 2021

Cwrdd â Katie, ein Dylunydd Lliwiau, Deunyddiau, a Gorffeniad (CMF)

Hyd 05. 2021

Gwersi o'r llwybr i fod yn Athro, gan Anna Whicher

Medi 21. 2021

PDR yn cipio’r Efydd yn IDEA 2021 ar gyfer Shield

Awst 31. 2021

Circular Design School 2021

Awst 19. 2021

Archwilio rôl dylunio o fewn ymchwil ryngddisgyblaethol

Awst 17. 2021

Mr Evans, Cymerwch Gadair – Cyflwyno Athro Diweddaraf PDR

Awst 10. 2021

Dewch i gwrdd â Jonas, aelod mwyaf newydd ein Tîm DCD

Awst 06. 2021

PDR a Rhanbarth Caerdydd yn ennill cyllid o £50m i ddatblygu arloesedd yn y cyfryngau

Awst 02. 2021

Gorffennol, presennol a dyfodol dylunio sy'n benodol i gleifion

Gor 09. 2021

Sut mae mewnblaniadau llawfeddygol a phrostheteg wedi newid ein byd, 2 ddegawd yn ddiweddarach

Gor 06. 2021

Sut mae Rhaglenni Cymorth Dylunio yn Helpu Busnesau

Gor 01. 2021

Yn Cyflwyno Lucie, ein Intern Cyswllt Marchnata newydd

Meh 25. 2021

Dylunio Ffordd Iach o Heneiddio

Meh 23. 2021

Introducing Oli, our new UCD Specialist

Meh 22. 2021

Pam mae Dylunio Gwasanaethau yn Hanfodol i Arloesi yn y Sector Cyhoeddus

Meh 11. 2021

Heriau Economi Gylchol yn y Byd Go Iawn

Meh 03. 2021

Cyflwyno'r Academïau Byd-eang a lansiwyd yn ddiweddar o Met Caerdydd

Mai 10. 2021

Gwaith PDR yn cael ei gyhoeddi ar Wefan y Design Museum yn Llundain!

Mai 06. 2021

PDR bellach ar frig yr iF World Design Guide Index ar gyfer 2021

Ebr 28. 2021

PDR yn Ennill 4 Gwobr Dylunio iF, gan gynnwys Aur!

Ebr 23. 2021

Creu’r CoolSculpting Elite, y genhedlaeth nesaf mewn systemau diffinio amlinellau’r corff

Ebr 21. 2021

Helpu S4C i Ddatblygu ei Arlwy gyda ‘Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Ddefnyddwyr’

Ebr 15. 2021

Rydym yn falch o rannu erthygl a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Dr. Anna Whicher, PDR

Ebr 01. 2021

Dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffigol: Sut i’w gael yn iawn y tro cyntaf

Maw 19. 2021

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn dyfarnu dwy Gymrodoriaeth i PDR

Maw 12. 2021

Croesawu Uwch Ymgynghorydd Dylunio newydd i’r tîm!

Maw 04. 2021

Diffinio eich Cynnyrch Newydd Nesaf: Pam Mae Hynny’n Bwysig?

Chw 22. 2021

Cyfarfod Cat

Ion 29. 2021

Dylunio Cynhyrchion a’r Economi Gylchol

Ion 21. 2021

Sylwadau ar lunio polisïau sy’n canolbwyntio mwy ar y dinesydd gyda Dr Anna Whicher

Ion 08. 2021

Anhygoel! PDR yn ennill pedair o wobrau GOOD DESIGN® 2020

Hyd 16. 2020

Popeth rydych chi am ei wybod am... Wobrau Dylunio

Medi 24. 2020

Snoozeal® yn fuddugol yng Ngwobrau IDEA 2020

Awst 21. 2020

Mae wedi cyrraedd! Dadbacio ein Gwobr Aur iF 2020

Awst 13. 2020

Archwilio’r Prosiect Clwstwr gyda’r Athro Andrew Walters

Chw 05. 2020

Tueddiadau o ran Polisi Dylunio o Taiwan

Rhag 05. 2019

Enillydd Gwobr Ddylunio’r Almaen 2020

Medi 21. 2019

Cysylltiad ag India

Gor 26. 2019

Myfyrdodau ecodesign ar yr Awyr Agored gan ISPO Rhan 3: A Design for Life?

Gor 16. 2019

Myfyrdodau ecodesign ar yr Awyr Agored gan ISPO Rhan 2: Gan gynnwys y Defnyddiwr mewn Bywyd Dylunio sy'n seiliedig ar gylchoedd

Gor 12. 2019

Myfyrdodau Ecodesign ar yr Awyr Agored gan ISPO Rhan 1: Dylunio erbyn plastigau cefnfor?

Ebr 05. 2019

Yr Athro mewn Cymwysiadau Dylunio Gofal Iechyd

Ebr 25. 2019

Sut gallen ni... Brototeipio gwasanaethau yn well

Maw 19. 2019

Uwchgynhadledd Dylunio Istanbul 2019

Maw 04. 2019

Sut y gall defnyddio dylunio cymhleth i leihau amser llawdriniaeth

Chw 18. 2019

PDR yn ennill gwobr ddylunio’r Almaen

Tach 30. 2018

Cynlluniau gweithredu arferion dylunio nesaf - Rhan 2

Tach 30. 2018

Cynlluniau gweithredu arferion mewn dylunio nesaf - Rhan 1

Tach 23. 2018

Layr yn bachu Gwobr Ddylunio’r Almaen 2019

Tach 05. 2018

Iwerddon yn cael y gweithdy User-Factor

Hyd 01. 2018

Siapiau a Gatiau

Medi 28. 2018

Diseno Para La Vida

Medi 25. 2018

Modelu... ond nid ar y Pompren

Medi 14. 2018

Cynllun Gweithredu Dylunio ar gyfer Gogledd Iwerddon?

Medi 07. 2018

PDR a Met Caerdydd yn dathlu cais clwstwr creadigol llwyddiannus

Meh 20. 2018

MoJ Showcase: Designing for People in Crisis

Ebr 06. 2018

Ymchwil defnyddwyr i lywio strategaeth

Chw 06. 2018

Layr yn ennill Gwobr Ddylunio iF 2018

Ion 24. 2018

Llwyddiant Dwbl i PDR yn y Gwobrau ‘Good Design’