The PDR logo

YMUNO Â’R TÎM

Os ydych chi am wneud gwaith gorau eich bywyd gyda rhai o’r bobl orau y gwnewch eu cyfarfod yn ystod eich oes, yna darllenwch ymlaen. Byddwch chi’n cael eich ymestyn, does dim dwy waith am hynny!

GWEITHIO YN PDR

Y Gwaith

Ansawdd yw popeth yn PDR. Mae’r pwyslais bob amser ar ba mor dda yw’r gwaith a sut i wella, lle gallwn ddysgu a chan bwy, sut i gyrraedd y lefel nesaf. Mae yna gwmnïau a sefydliadau gwych yn bodoli, ac rydym yn ddigon ffodus i fod yn cydweithio â rhai ohonynt. Ein meincnod yw’r gorau yn y maes ac rydym yn disgwyl y safonau uchaf. Byddwch chi’n cael eich herio.

Yr Amgylchedd

Mae gan PDR stiwdio wych a gofodau gweithio sy’n llawn o’r adnoddau ymchwil, dylunio, datblygu a chydweithredu diweddaraf. Mae ein gwaith yn fyd-eang ac mae’n debyg y byddwch chi angen teithio i rai llefydd difyr ond byddwch chi’n gweithio gan fwyaf ar gyrion parcdir mewn dinas anhygoel sydd ar yr arfordir a 10 munud o’r mynyddoedd. Wrth gwrs, mae yna ystafell ffitrwydd y gallwch ei ddefnyddio, 30 diwrnod o wyliau a chynllun pensiwn cyflog terfynol. Bron i ni anghofio sôn am y coffi rhad ac am ddim ....

Y Diwylliant

Dyw PDR ddim yn sefydliad ‘corfforaethol’. Ddewch chi ddim ar draws systemau gweinyddol enfawr, llawer o siarad busnes a chydweithwyr dydych chi prin yn eu hadnabod. Rydym ni’n dîm cymharol fach ac agos. Rydym ni’n adnabod ein gilydd ac yn dibynnu ar ein gilydd. Wrth gwrs, rydym ni’n chwilio am dalent diau, moeseg gwaith gadarn, a sgiliau arbennig ond hefyd rhywun sydd â’i draed ar y ddaear ac sydd ag awch i wybod a dysgu mwy drwy’r amser, ac sy’n unigolyn didwyll a da.

BYWYD YN PDR

Current vacancies

 • Peiriannydd Dylunio Cynnyrch

  Mae rôl y Dylunydd Cynnyrch yn chwarae rhan allweddol o fewn y tîm NPD gan sicrhau bod prosiectau'n cael eu cyflawni o'r ansawdd gofynnol ac yn brydlon.

  Ymgeisio I Ddarganfod Mwy
 • Interniaeth Dylunio

  User Centred Design lies at the heart of PDR’s activities, central to many of its commercial and research based activities. The role is focussed leading and managing key consultancy activities within PDR.

  Ymgeisio I Ddarganfod Mwy
 • Dylunydd sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

  User Centred Design lies at the heart of PDR’s activities, central to many of its commercial and research based activities. The role is focussed leading and managing key consultancy activities within PDR.

  Ymgeisio I Ddarganfod Mwy
 • Ymgynghorydd Datblygu Busnes

  Text

  Ymgeisio I Ddarganfod Mwy
 • Arbenigwr Arloesi Dylunio

  This new role of Design Innovation Specialist for PDR Academy will focus on building on the wealth of research and experience within PDR to develop and deliver a suite of capacity building and training programmes. To expand PDR’s current training offer, the Specialist will work across teams to gather materials and co-create content on new offers of experiential learning based on PDR’s expertise.

  Ymgeisio I Ddarganfod Mwy
 • Dylunydd Cynnyrch - Cydymaith KTP – V-Trak

  We are looking for a graduate designer who wants to develop user-centred design and advanced manufacturing methods within the high-performance mobility and custom posture management sector. The role will require developing light weight, easy to adjust and aesthetically cutting-edge products that can be customised to meet user needs.

  Ymgeisio I Ddarganfod Mwy

Dewch i Drafod

Cysylltu