The PDR logo

SEFYDLIAD YMCHWIL DYLUNIO ACADEMAIDD

Mae PDR yn sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n ymwneud â defnyddio dyluniad yn effeithiol fel offeryn ar gyfer arloesi yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Rydym yn arwain ac yn cydweithredu ar brosiectau a ariennir gan AHRC a rhaglenni UKRI eraill, amrywiol raglenni CE, elusennau, diwydiant a'r llywodraeth. Rydym yn cydweithredu â phartneriaid academaidd eraill, diwydiant, y sector cyhoeddus a llywodraethau i archwilio a gwella polisi, rheolaeth ac arfer sy'n gysylltiedig â dylunio cynnyrch a gwasanaeth.

CYSYLLTU Â NI

Newyddion Diweddaraf

Dewch i Drafod

Cysylltu