The PDR logo

Datrysiadau ar gyfer Llawfeddygon

YMCHWIL PDR

Gallwn eich helpu i ymarfer, profi a gwneud y gorau o'ch dull llawfeddygol trwy gynllunio 3D yn ofalus mewn amgylchedd cyfrifiadurol; ymhell cyn i'r claf gyrraedd y theatr lawdriniaeth.

BUDD-DALIADAU CYFFREDIN LLAWER O RAN PLANEDIG YN CYNNWYS:

 • Llai o ddibyniaeth ar fodelau corfforol lluosog, drud sy'n cael eu dinistrio ar ôl un practis
 • Llai o risg, yn enwedig mewn gweithdrefnau cymhleth.
 • Creu modelau anatomegol polymer wedi'u hargraffu 3D o'r canlyniadau (naill ai gan PDR neu gan eich ysbyty)
 • Galluogi peirianwyr dylunio profiadol PDR i wireddu'ch dyluniadau ar gyfer canllawiau llawfeddygol wedi'u teilwra;
 • Defnyddio'r canllawiau hynny i gyfieithu cynlluniau digidol yn gywir, a lleihau hyd gweithrediadau; hyd yn oed o'i gymharu â dulliau robotig drud a llywio.

Fel arfer, byddwn yn sefydlu'ch gofynion penodol yn ystod cyfarfod gwe, ac yn gweithredu'ch cynlluniau ar fodelau rhithwir o'r anatomeg wrth i chi wylio a chyfarwyddo. Gallai hyn olygu diffinio'r union ymylon ar gyfer torri afiechyd, neu wirio argaeledd a siâp impiad esgyrn adluniol arfaethedig.

DYFARNIADAU CLEIFION PENODOL

Byddwn yn trosi eich presgripsiwn yn ffeiliau 3D o ddyluniadau wedi'u gwirio ar gyfer mewnblaniadau a chanllawiau sy'n benodol i gleifion; sy'n addas ar gyfer argraffu 3D mewn titaniwm. Trwy ddiffinio'ch gofynion dylunio yn ofalus, gallwn fodelu'ch dyluniadau i fod yn effeithiol ac yn ddiogel. Rhaid i ddyfeisiau gael eu gwneud bob amser gan wneuthurwyr sydd â chymwysterau priodol. Gallwn drefnu i ddyluniadau wedi'u dilysu gael eu cynhyrchu gan arbenigwyr argraffu 3D blaenllaw, Renishaw PLC sydd wedi'u hardystio i safonau ansawdd dyfeisiau meddygol rhyngwladol trwyadl, ac sy'n cydymffurfio'n llawn â rheoliadau dyfeisiau meddygol.

Cefnogir ein harbenigedd dylunio a'n gweithdrefnau cadarn gan ein hymchwiliadau academaidd ein hunain a adolygir gan gymheiriaid, a chan adolygiad rheolaidd o'r radd flaenaf gyfredol.

GELLIR DEFNYDDIO CANLLAWIAU LLAWFEDDYGOL CLEIFION-BENODOL I RHEOLI:

 • Lleoliadau drilio
 • Onglau drilio
 • Fectorau torri llif
 • Ail-leoli esgyrn
 • Sefydlogrwydd esgyrn gweddilliol yn dilyn echdoriad ond cyn impio
 • A siâp awto-impiadau eu hunain

YN GYMWYS I ENNILLION STOC A GYNHYRCHIR MASNACHOL, MAE GWEITHREDWYR ARGRAFFU 3D WEDI:

 • Wedi arwain at ganlyniadau swyddogaethol gwell
 • Wedi sicrhau ffit fwy cywir gyda gwell sefydlogrwydd
 • Wedi arwain at ganlyniadau esthetig gwell er gwaethaf cyfyngiadau llawfeddygol ychwanegol
 • Llai o amser theatr
 • Wedi lleihau'r tebygolrwydd o fod angen adolygiadau llawfeddygol
 • Llai o gysgodi straen
 • Osgoi toriadau aelodau
 • Cynyddu diogelwch gweithdrefnau ar gyfer staff theatr
 • Priodweddau mecanyddol wedi'u teilwra wedi'u hymgorffori
 • Datryswyd y diffygion mwyaf cymhleth ac ansafonol a gwella osseointegration, lle dymunir

Yn ogystal, mae effeithiau eilaidd cadarnhaol wedi'u casglu'n rhesymol; megis llai o risgiau heintiau a cholli gwaed, a chyfnodau adferiad cyflymach. Gweler ein gwaith am enghreifftiau cynrychioliadol o ddyluniadau dyfeisiau wyneb-wyneb blaenorol.

Dewch i Drafod

Cysylltu