The PDR logo

Mapio Adnoddau Critigol ar gyfer Cymru (MCRW)

LLYWODRAETH CYMRU

Astudiaeth waelodlin ecoddylunio ar gyfer Rhaglen Atal Gwastraff Cymru.

Arweiniodd Ecodesign ddau brosiect ymchwil helaeth sy'n rhoi proffil i ddiwydiannau cenedlaethol a rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru er mwyn nodi meysydd pryder a chyfle i yrru strategaeth wastraff a pholisi arloesi yng Nghymru. Gwnaethom gynnal astudiaethau mapio a llinell sylfaen helaeth o gyfleoedd a bygythiadau i ddatblygiad economi gylchol yng Nghymru mewn meysydd penodol, sef adnoddau hanfodol a gwastraff. Defnyddir y dogfennau hyn i ymgorffori ecoddylunio mewn polisïau sy'n adeiladu twf cynaliadwy yng Nghymru, megis y Rhaglen Atal Gwastraff.

Dewch i Drafod

Cysylltu