The PDR logo

Meddwl Dylunio o fewn y Llywodraeth

YMCHWIL PDR

Mae meddwl dylunio yn ddull sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr o ddatrys problemau. Gall wneud prosesau o fewn y llywodraeth yn fwy cynhwysol, hawdd eu defnyddio ac arloesol. Gall swyddogion cyhoeddus fod â chyfres o offer i archwilio persbectif y defnyddiwr yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Gall meddwl dylunio drwytho creadigrwydd yn y broses benderfynu a gall ddarparu rhyngwyneb adeiladol rhwng y llywodraeth a dinasyddion.

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno hanfodion meddwl dylunio yng nghyd-destun y llywodraeth. Archwilir elfennau sylfaenol y dull datrys problemau trwy ddysgu ymarferol. Bydd cyfranogwyr yn cael cyfres o heriau polisi a gwasanaethau - er enghraifft, sut i gael mwy o fuddsoddwyr rhyngwladol yn eich rhanbarth, sut i wneud gwasanaethau llywodraeth ar-lein yn fwy hygyrch i ddinasyddion anodd eu cyrraedd, sut i wella prosesau gwneud penderfyniadau o fewn gweinyddiaeth gyhoeddus neu her bolisi o'ch dewis chi. Dros gyfnod o ddau ddiwrnod, bydd y cyfranogwyr yn archwilio'r heriau hyn gan ddefnyddio pedwar offeryn meddwl dylunio - mapio rhanddeiliaid, personas, mapio siwrneiau a phrototeipio cyflym.

Yn fwy a mwy, rydym yn cefnogi llywodraethau i ddefnyddio dulliau dylunio i gynnwys y cyhoedd mewn cyd-greu polisïau a gwasanaethau. Credwn fod synergeddau sylweddol rhwng y broses ddylunio a'r broses bolisi; mae'r ddau yn ymwneud â datrys problemau cymhwysol mewn cylch strwythuredig sy'n ddelfrydol yn cynnwys defnyddwyr ar bob cam o'u datblygiad.

Dewch i Drafod

Cysylltu