The PDR logo

Llunio Polisi Dylunio

YMCHWIL PDR

Er mwyn cefnogi llywodraethau i ddatblygu polisi dylunio, rydym wedi datblygu proses dan arweiniad dylunio i gyd-ddatblygu cynigion polisi. Mae'r gweithdai a'r gweithgareddau cymorth yn ymgysylltu â set eang o randdeiliaid, yn nodweddiadol swyddogion y llywodraeth, academyddion, dylunwyr, busnesau ac asiantaethau sgiliau i gasglu'r gwahanol safbwyntiau.

Mae'r broses yn cynnwys:

  • Mapio rhanddeiliaid a mentrau dylunio yn yr Ecosystem Dylunio Arloesi
  • Dadansoddi cryfderau a gwendidau'r Ecosystem Dylunio Arloesi
  • Cyd-ddatblygu set o gynigion polisi diriaethol

Mae llunwyr polisi ac academyddion yn defnyddio ecosystemau arloesi i ddatblygu polisi arloesi, ac o'r herwydd rydym yn cynnig y cysyniad o Ecosystem Dylunio Arloesi i fwydo i ddatblygiad polisi dylunio.

Mae'r canlyniadau'n glir ac yn fanwl gywir a gellir gwneud gwaith pellach i gefnogi trosi'r canfyddiadau yn bolisi dylunio a chynllun gweithredu realistig a mesuradwy.

Dewch i Drafod

Cysylltu