The PDR logo

Ymchwil Cydweithredol Ecodesign

YMCHWIL PDR

Mae Ecodesign yn brofiadol iawn o weithio ar brosiectau cydweithredol gyda phartneriaid academaidd a diwydiannol, ar ôl cymryd rhan mewn ac arwain nifer o brosiectau'r Comisiwn Ewropeaidd ac Innovate UK. Mae'r prosiectau cydweithredol hyn gyda busnesau a chanolfannau ymchwil wedi darparu allbynnau ymchwil cymhwysol o'r radd flaenaf.

Mae peth o'r arbenigedd a'r sgiliau a ddefnyddiwn i gyflawni ein prosiectau yn cynnwys y canlynol:

• Asesiad cylch bywyd (LCA)
• Datblygu cynnyrch
• Mesur ôl troed carbon
• Datblygu offer ecoddylunio
• Datblygu gweithdy
• Mapio sector a diwydiant
• Asesiad deunyddiau critigol
• Datblygu rhwydwaith

Dewch i Drafod

Cysylltu